BOKA RUM
Scrolla
ner

hållbarhet

Pater Noster – med respekt för vår natur

Vår verksamhet existerar på havets och naturens villkor, därför är det centralt för oss att agera ansvarsfullt, tänka långsiktigt och ständigt jobba med att förbättra frågor som rör hållbarhet. Vi strävar efter att både vi själva och våra gäster gör så liten påverkan som möjligt på miljön.

I vår strategi ingår att respektera FNs Globala Hållbarhetsmål, och vi lägger särskilt fokus på mål nummer 6: Clean water and sanitation, samt 14: Life below water.

Vi har ett eget vattenverk som avsaltar och renar havsvatten som vi dricker, och vi har ett mål om att påbörja egen produktion av salt och olika tångprodukter. Vi tar till vara det havet erbjuder och lever så nära naturen som det är möjligt. Självklart väljer vi i första hand lokala leverantörer av råvaror som själva jobbar med hållbarhet och respekt för miljön – i syfte att få så mycket lokalproducerat och ekologiskt som möjligt till verksamheten.

Även mål 12: Responsible Consumption and Production präglar hur vi utformat vår verksamhet.  Exempelvis innehåller vårt interiörkoncept 70% återvunnen vintage design och bara 30% nytt.

På ön har vi också källsortering av sopor, och vi försöker minska på inköp av glas- och PET-flaskor genom att göra egen lemonad, använda oss av sodastreamer. Givetvis försöker vi minimera antalet plastprodukter, och vi strävar mot att installera solceller för att kontrollera vår energiförbrukning.

Vi komposterar eller skänker bort mat från restaurangen och caféet.

Värmen stängs av i alla rum och lokaler som inte används. Konsumtionen av varmvatten på anläggningen minskar vi med hjälp av varmvattenreglage.

All administration sker digitalt för att spara miljön.

Vårt hållbarhetstänk genomsyrar också hur vi ser på arbetskraft. Många av våra anställda är unga från närområdet, som genom att arbeta hos oss får en bred erfarenhet från yrkeslivet. Vi utbildar vår personal inom flera områden så att de blir en del av vår inkluderande verksamhet, vilken kännetecknas av tolerans, jämlikhet och respekt. Vi bidrar också ekonomiskt till olika organisationer och stiftelser riktade till barn och ungdomar som behöver guldkant i vardagen.