boka Vistelse
Scrolla
ner

hållbarhet

Pater Noster – Med respekt för vår natur


Vår verksamhet existerar på havets och naturens villkor. Vi strävar efter att vi som verksamhet och våra gäster ska göra så liten påverkan som möjligt på ön. Vi vill bevara den långa kultur och historia som ön, fyren och fyrvaktarfamiljerna bär på.

Det är centralt för oss att agera ansvarsfullt, tänka långsiktigt och ständigt jobba med hållbarhetsfrågor med målet att ha en så självförsörjande verksamhet som möjligt. Miljömedvetenhet genomsyras i vår dagliga drift, i vårt kök, i vår logistik och i våra val av samarbetspartners och lokala leverantörer.

Läs mer nedan om vårt hållbarhetsarbete. Om du önskar veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss.

Green Cubes
Vi är stolta över att vara världens första sponsor av Green Cubes. Ett Greentech-initiativ av Hexagons dotterbolag R-evolution som syftar till att bekämpa försurningen av våra hav. Läs mer här.

Hållbar mat
Vi prioriterar lokala leverantörer som värnar om hållbarhet och miljön, för att främja lokal och ekologisk produktion. Vi strävar efter att leva så nära naturen som möjligt genom att utnyttja havets resurser på ett hållbart sätt.

Vårt kök fokuserar på fisk och skaldjur som fiskas i Kattegatt och Skagerrak. Den vackra, smakrika tången skördas runt om Pater Noster och används på kreativa sätt av vår köksmästare. Vi planerar även att påbörja egen produktion av salt och tångprodukter. 

Öns historiska fyrträdgårdar återföds tillsammans med trädgårdsmästaren Joakim Wenner från Sundsby Säteri. Arbetet började med att bryta upp och gödsla jorden för att undersöka dess potential och hur förutsättningarna en gång sett ut. En mängd grödor har planterats, såsom potatis, kål och sallad. Vi samarbetar även med en lokal leverantör, Sjöängens köksträdgård, som levererar närodlade grönsaker. Allt som odlas använder vi sedan i vårt kök.

Vårt kaffe är framtaget av ett litet kafferosteri i Göteborg, som noga valt ut ekologiska bönor med ljus rostning. 

Vatten, energi och logistik
Vi respekterar FNs Globala Hållbarhetsmål, med särskilt fokus på Mål 6: Clean water and sanitation samt Mål 14: Life below water. 

Vi har ett eget vattenverk som avsaltar och renar havsvatten till dricksvatten. 

Värmen stängs av i alla rum och lokaler som inte används. Konsumtionen av varmvatten på anläggningen minskar vi med hjälp av varmvattenreglage. Vi strävar mot att installera solceller för att kontrollera vår energiförbrukning.

Vi planerar alltid vår logistik av leveranser och transport så att det ska bli så få körningar som möjligt mellan fastlandet och ön.

Konsumtion
FNs Mål 12: Responsible Consumption and Production präglar hur vi utformat vår verksamhet. Hotellets interiörkoncept innehåller 70% återvunnen vintage design och 30% nytt. 

På ön har vi källsortering av sopor. Vi försöker minska inköp och användning av glas- och PET-flaskor genom att göra hemmagjord lemonad och använda oss av sodastreamer. 

Vi komposterar eller skänker bort mat från restaurangen och caféet.

Social hållbarhet
Många av våra anställda är yngre från närområdet. Genom att arbeta hos oss får de bred erfarenhet från yrkeslivet, då arbetsuppgifterna varierar ständigt. Vi utbildar vår personal inom flera områden så de blir en del av vår verksamhet som kännetecknas av tolerans, jämlikhet och respekt. Vi uppmuntrar även våra medarbetare att sprida kunskap om ön och fyrens historia samt berätta om hur vi arbetar med hållbarhet, till våra gäster. 

Vi bidrar till olika organisationer och stiftelser riktade mot barn och ungdomar, som på olika sätt behöver hjälp i vardagen.

Hållbarhetsklivet
Vi är en del av Hållbarhetsklivet som drivs av Turistrådet Västsverige, ett samlat initiativ för en hållbar besöksnäring. Vår verksamhet existerar på havets och naturens villkor. Vi strävar efter att vi som verksamhet och våra gäster ska göra så liten påverkan som möjligt på ön, och att bevara den långa kultur och historia som ön, fyren och fyrvaktarfamiljerna bär på.