BOKA RUM/paket
Scrolla
ner

hållbarhet

Pater Noster – med respekt för vår natur

Vår verksamhet existerar på havets och naturens villkor, därför är det centralt för oss att agera ansvarsfullt, tänka långsiktigt och ständigt jobba med hållbarhetsfrågor. Vi strävar efter att både vi själva och våra gäster gör så liten påverkan som möjligt på miljön.

Vår hållbarhetsstrategi
-- Respektera FNs Globala Hållbarhetsmål med särskilt fokus på mål 6: Clean water and sanitation, samt 14: Life below water.

-- Vi har ett eget vattenverk som avsaltar och renar havsvatten till dricksvatten och planerar även att påbörja egen produktion av salt och tångprodukter. Vi prioriterar lokala leverantörer som är hållbara och miljövänliga för att främja lokal och ekologisk produktion. Vi strävar efter att leva så nära naturen som möjligt genom att utnyttja havets resurser på ett hållbart sätt.

-- Även mål 12: Responsible Consumption and Production präglar hur vi utformat vår verksamhet.  Vårt interiörkoncept innehåller 70% återvunnen vintage design och endast 30% nytt.

-- På ön har vi källsortering av sopor och vi försöker minska inköp och användningen av glas- och PET-flaskor genom att göra egen lemonad och använda oss av sodastreamer.

-- Vi komposterar eller skänker bort mat från restaurangen och caféet.

-- Värmen stängs av i alla rum och lokaler som inte används. Konsumtionen av varmvatten på anläggningen minskar vi med hjälp av varmvattenreglage. Vi strävar mot att installera solceller för att kontrollera vår energiförbrukning.

-- All administration sker digitalt för att spara miljön.

-- Vårt hållbarhetstänk genomsyrar också hur vi ser på arbetskraft. Många av våra anställda är unga från närområdet, som genom att arbeta hos oss får en bred erfarenhet från yrkeslivet. Vi utbildar vår personal inom flera områden så att de blir en del av vår inkluderande verksamhet, vilken kännetecknas av tolerans, jämlikhet och respekt. Vi bidrar också ekonomiskt till olika organisationer och stiftelser riktade till barn och ungdomar som behöver guldkant i vardagen.